Jeździectwo Naturalne Bez Tajemnic
Hippika - Natural Horsemanship
Galerie / Zdjęcia z Kursu "Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic" Level 1 Relations w Kuźnipowrót
Be as gentle as possible and as firm as necessary.
Bądź tak łagodny jak to tylko możliwe i tak stanowczy jak jest to niezbędne.


Tom Dorrance