Jeździectwo Naturalne Bez Tajemnic
Hippika - Natural Horsemanship
Galerie / Bonding 2015powrót
Be as gentle as possible and as firm as necessary.
Bądź tak łagodny jak to tylko możliwe i tak stanowczy jak jest to niezbędne.


Tom Dorrance