Jeździectwo Naturalne Bez Tajemnic
Hippika - Natural Horsemanship
Galerie / Bonding 2015powrót
Ride your horse with your whole body, not just your arms and legs.
Jeżdżąc konno jeździj całym swoim ciałem, a nie tylko rękoma i nogami.