Jeździectwo Naturalne Bez Tajemnic
Hippika - Natural Horsemanship
Galerie / Szkolenie SNH, Julinek 2003powrót
It's amazing what you can learn when you've already learned all there is to learn.
Niesamowitym jest jak wiele można się nauczyć, gdy już wszystkiego się nauczyłeś.


Ray Hunt